Kambriyen öncesi

Kambriyen öncesi
~4600 – 538.8 ± 0.2 myö 
Had'n
Arkeen
Proterozoyik
Fa.
Kronoloji
Etimoloji
Eş anlamlı(lar) Kriptozoyik
Kullanım bilgisi
Gök cismi Dünya
Bölgesel kullanım Küresel (ICS)
Kullanılan zaman çizelgesi ICS Zaman Cetveli
Tanım
Kronolojik birim Süpereon (veya süper üst zaman)
Stratigrafik birim Süper eonotem
Zaman aralığının resmîyeti Gayriresmî
Alt sınırını belirleyen Yerkürenin oluşumu
Alt sınır KSKN Uygulanamaz
KSKN onayı Uygulanamaz
Üst sınırını belirleyen İknofosil Treptichnus pedum'un ortaya çıkışı
Üst sınır KSKN Fortune Head kesiti, Newfoundland, Kanada
47°04′34″N 55°49′52″W / 47.0762°K 55.8310°B / 47.0762; -55.8310
KSKN onayı 1992
Atmosfer ve iklim verileri

Kambriyen öncesi (kısaca pЄ) Anklot devir olarak da bilinen karanlık dönemin son zamanlarından oluşur. Ayrıca tüm dönemlerin en uzun sürenidir. İlk tortul kayaçların oluşmasından hemen önceki iki devirden ilki olup hiçbir yaşamsal faaliyete karşı bir iz bulunamayan bu devirde yerkürenin yarısından fazlasının hâlen daha erimiş lav ve küllerle kaplı olduğu sanılmaktadır.

Pangea kıtası

Dış bağlantılar

Wikimedia Commons'ta Kambriyen öncesi ile ilgili çoklu ortam kategorisi bulunur.

 • g
 • t
 • d
Yerkürenin jeolojik tarihi
Senozoyik Zaman
(66,0 myö–günümüz)
Kuvaterner (2,58 myö–günümüz)
 • Pleyistosen (2,58 myö–11,8 byö)
 • Holosen (11,8 byö–günümüz)
Neojen (23,0–2,58 myö)
Paleojen (66,0–23,0 myö)
Mezozoyik Zaman
(252–66,0 myö)
Kretase (145–66,0 myö)
Jura (201–145 myö)
Triyas (252–201 myö)
 • Erken (252–247 myö)
 • Orta (247–237 myö)
 • Geç (237–201 myö)
Paleozoyik Zaman
(539–252 myö)
Permiyen (299–252 myö)
 • Sisuraliyen (299–272 myö)
 • Guadalupiyen (272–260 myö)
 • Lopingiyen (260–252 myö)
Karbonifer (359–299 myö)
 • Misisipiyen (359–323 myö)
 • Pensilvaniyen (323–299 myö)
Devoniyen (419–359 myö)
 
Siluriyen (444–419 myö)
 • Landoveri (444–433 myö)
 • Venlok (433–427 myö)
 • Ludlov (427–423 myö)
 • Pridoli (423–419 myö)
Ordovisiyen (485–444 myö)
 
Kambriyen (539–485 myö)
 • Terrenöviyen (539–521 myö)
 • Seri 2 (521–509 myö)
 • Miaolingiyen (509–497 myö)
 • Frongiyen (497–485 myö)
Proterozoyik Üst Zaman
(2,5 milyar yıl önce–539 myö)
Neoproterozoyik (1 milyar yıl önce–539 myö)
Mezoproterozoyik (1,6–1 milyar yıl önce)
 • Kalimiyen (1,6–1,4 milyar yıl önce)
 • Ektasiyen (1,4–1,2 milyar yıl önce)
 • Steniyen (1,2–1 milyar yıl önce)
Paleoproterozoyik (2,5–1,6 milyar yıl önce)
Arkeen Üst Zaman (4–2,5 milyar yıl önce)
Hadeen Üst Zaman (4,6–4 milyar yıl önce)
 
byö = bin yıl önce; myö = milyon yıl önce.
Ayrıca bakınız: Jeolojik zaman cetveli  • Jeoloji  • Dünya  • Yerküre tarihi
Kaynak: Uluslararası Kronostratigrafik Çizelge (arşivlenmiş belge). Uluslararası Stratigrafi Komisyonu. 23 Ağustos 2022 tarihinde alınmıştır.
Taslak simgesiJeoloji ile ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz.
Otorite kontrolü Bunu Vikiveri'de düzenleyin
 • BNF: cb11944292p (data)
 • GND: 4046985-2
 • LCCN: sh2002004620
 • NDL: 00570680
 • NKC: ph727128
 • NLI: 987007539736705171